Kinderboerderij De Oude Hofstede, Ede, sinds 1987

weeropen

 

anbiStichting Kinderboerderij de Oude Hofstede is door de Belastingdienst erkend als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties, adopties en andere giften aan Kinderboerderij de Oude Hofstede zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Er is een drempel. Afhankelijk van het tarief waarin u valt kan de belastingbesparing bijna de helft bedragen van uw gift.

VERPLICHTE ANBI-VERMELDINGEN
Stand per 1 7 21
Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede te Ede. KvK 41049805. RSIN 009192608. Bovenbuurtweg 35, 6717 XA Ede. Tel. 0318 630869. Bestuur: Ap Dominicus, voorzitter; Gijsbert van Ingen, secretaris; Roland van den Bergh, penningmeester; Arnold den Boer, Jan van Aalst, leden.Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een kinderboerderij. De stichting beoogt niet het maken van winst.Samenvatting beleidsplan: Missie: de Oude Hofstede is een groene belevingsplek, een sociale ontmoetingsplek, een echte boerderij, echt voor kinderen. Visie: De doelstelling is mensen, met name kinderen, in contact brengen met dieren, planten, natuur en milieu, en met elkaar. Middel: voornamelijk de exploitatie in ruimste zin van een kinderboerderij. Kernwaarden: laagdrempelig, gastvrij, kindvriendelijk, dierdeskundig, veilig, sociaal, groen, open. Strategische zwaartepunten: behoud gemeentelijke subsidie, versterken eigen verdiencapaciteit, optimaliseren eigen functioneren, nvesteren in netwerken, samenwerkingspartners, sponsors, ontwikkelen van nieuwe educatieve en belevingsaktiviteiten, verbeteren omgeving Kinderboerderij in samenwerking met Gemeente Ede en omwonenden.Beloningsbeleid: De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn 2 part-time beheerders en 1 flexkracht in dienst, salariering op het niveau van de CAO Dierhouderij. Het bestuur ontvangt geen presentiegelden of andere vergoedingen, uitsluitend een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.Uitgeoefende aktiviteiten (2020): De Kinderboerderij telde ca. 150 dieren. Zij was 6 dagen per week geopend van 9 tot 17 u., dinsdags gesloten. Tijdens de twee lockdowns was zij verplicht gesloten. Na beide lockdowns zijn de openingstijden tijdelijk beperkt. De bezoekcijfers zijn vanwege de lockdowns in 2020 helaas aanzienlijk lager dan in eerdere jaren. Er waren ca. 34.000 bezoekers. Er werden 2 groepen van basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontvangen. Er waren 27 stagiaires voor kortere of langere tijd aan het werk. De kinderclubs zijn tijdelijk stopgezet. De Boerenkraam, verkooppunt van streekprodukten, is voortgezet. Het jaarlijkse Lentefeest kon niet doorgaan. Financiele verantwoording (2020): Voor de Balans 2020 klikt u hier. en . Voor de Staat van baten en lasten 2020 klikt u hier.

Het volledige Jaarverslag 2020 kan worden opgevraagd bij de bestuurssecretaris.

Kinderboerderij de Oude Hofstede
Bovenbuurtweg 35
6717 XA Ede
Tel. 0318 630869
B.g.g. 06 16414030
Bankrek. NL68 RABO 038 70 75 100
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Steun de Kinderboerderij!
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met een krappe gemeentesubsidie.
Wij hebben u nodig! U kunt ons op verschillende manieren helpen:
- als donateur
- als sponsor
- door een dier te adopteren
- door oud papier te brengen naar Remondis, Celsiusstraat 14, 6716BZ, Ede en het dan in de bak met de naam Kinderboerderij de Oude Hofstede doet
- als vrijwilliger op de Kinderboerderij.
Klik hierboven op een van de mogelijkheden voor vrijblijvende nadere informatie.

Wij zijn erkend als ANBI. Dit kan voor u belastingvoordeel betekenen.
Klik hier voor meer informatie.

Kinderboerderij online

facebook   twitter

Ga naar boven